Hur gör jag en backup på min databas?

Följ de här stegen för att göra en backup på din databas:

  1. Gå till phpMyAdmin i kontrollpanelen för din domän.
  2. klicka på Databases i menyn
  3. Klicka på namnet på den databas som du vill exportera, t.ex. example_com.
  4. Klicka på Export.
  5. Välj Custom - display all possible options.
  6. Välj tabellerna som du vill exportera.
  7. Skrolla ner och bocka för kryssrutan Add DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT statement under Object Creation options.
  8. Klicka på Go.

De exporterade tabellerna är nu sparade till en fil som heter example_com.sql som du kan importera till en annan databas.