Hur får jag tag i ett FTP-program?

Det finns många olika FTP-program. Många av dessa är gratis och kan laddas ner från Internet. You can also use our File Manager as an FTP client, and upload files to your web space.

Vi erbjuder inte support till olika ftp program. Hjälp till ett FTP-program återfinns i programmets dokumentation.
Hur loggar jag in med FTP?
Använda One.com File Manager