Hur använder jag ett virusfilter?

Ställ in filtret för ditt e-postkonto:

  1. Logga in på din kontrollpanel via www.one.com.
  2. Klicka på Virus & Spam
  3. Klicka på Redigera för det konto som du vill lägga till ett filter till.
  4. Markera under Virusfilter.

Filtret uppdateras varje timme. Filtret kan antingen aktiveras eller deaktiveras. Virus håller på att bli ett större hot. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha virusfiltret aktiverat kontinuerligt.

Notera: Filteradministration kräver ett e-postkonto.
Konfigurera virus- och spamfilter
Hur skapar jag en e-mailadress?