Hem Guides & FAQ

Hur använder jag ett spamfilter?

Ifall du önskar att använda ett spamfilter på din e-mailadress måste du aktivera filtret. Detta gör du via kontrollpanelen för respektive e-mailadress. Kontrollpanelen återfinns på (www.one.com).

Som administratör till ditt e-mailkonto kan du själv ändra inställningarna för ditt spamfilter. Inställningarna du kan göra är "warning" eller "kill".

  • Ifall du använder "warning" kommer spammail inte att raderas utan en notis skrivs in i ämnet.
  • Ifall du använder "kill" kommer spammail att raderas.
Vi rekommenderar dig att göra följande inställningar:
Warning level 6
Kill level 8

Vid tillfälle av att du har lägre nivå på "kill" än på "warning" kommer du aldrig att mottaga någon varning utan alla spammail raderas.

Ställ in spamfiltret för ditt e-postkonto:

  1. Logga in på din Kontrollpanel via www.one.com.
  2. Klicka på Virus & Spam
  3. Klicka på Redigera för det konto du vill lägga till ett filter på.
  4. Välj under Spamfilter.
  5. Ställ in nivåer.
Konfigurera virus- och spamfilter.