Hur använder jag ett spamfilter?

Ifall du önskar att använda ett spamfilter på din e-mailadress måste du aktivera filtret. Detta gör du via kontrollpanelen för respektive e-mailadress. Kontrollpanelen återfinns på (www.one.com).

Som administratör till ditt e-mailkonto kan du själv ändra inställningarna för ditt spamfilter. Inställningarna du kan göra är "warning" eller "kill". Ifall du använder "warning" kommer spammail inte att raderas utan en notis skrivs in i ämnet. Ifall du använder "kill" kommer spammail att raderas.

Vi rekommenderar dig att göra följande inställningar:
Warning level 6
Kill level 8

Vid tillfälle av att du har lägre nivå på "kill" än på "warning" kommer du aldrig att mottaga någon varning utan alla spammail raderas.

Ställ in spamfiltret för ditt e-postkonto:

  1. Logga in på din Kontrollpanel via www.one.com.
  2. Klicka på Virus & Spam
  3. Klicka på Redigera för det konto du vill lägga till ett filter på.
  4. Välj under Spamfilter.
  5. Ställ in nivåer.
Konfigurera virus- och spamfilter.