Hem Produkt

Fri trafik och AdWords för din hemsida

Fri trafik innebär att du kan använda ett webbutrymmes möjligheter utan några begränsningar. Med fri trafik kan du ladda upp så många filer du vill, och ha obegränsat med besökare på din hemsida utan att behöva oroa dig för mängden trafik.

Ett webbutrymme hos One.com ger dig bland annat tillgång till följande:

Fri trafik
Statistik
Gratis Google AdWords

Trafik och bandbredd - bits och bytes

Trafik på Internet handlar om att transportera en mängd data över en viss sträcka. Precis som biltrafik på gator och vägar passerar datatrafik olika nervcentra där olika aktörer tar emot och skickar vidare informationen på väg till målet.

All trafik på Internet mäts i bytes, vilket vanligtvis anges i miljoner bytes, Megabytes (MB). Trafiken, eller mängden trafik, visar hur mycket information som har transporterats från ett ställe till ett annat.

När vi pratar om trafik i anslutning till webbutrymmen ingår i trafiken alltid den data som transporteras till och från webbutrymmet. Detta inkluderar till exempel det som du, ägaren av sidan, laddar upp till webbutrymmet, och det som besökarna laddar ner. Att skicka och ta emot e-post ingår även i beräkningen, precis som laddningen av sidor, foton, videoklipp och så vidare. Det kan vara stora skillnader på två till synes likadana sidor till exempel beroende på om man har kommit ihåg att komprimera bildfiler och liknande till en optimal storlek.

Trafik, snabbhet och bandbredd

Mängden data som kan överföras samtidigt anges i bandbredd. Bandbredden mäts i bits per sekund och anges vanligen i miljoner (Mbit/s). Bandbredden talar alltså om vilken volym data som kan överföras under en viss tid. Till exempel kan en Internetuppkoppling vara 5, 10 eller 20 Mbit, vilket innebär att 5, 10 eller 20 miljoner bits per sekund kan överföras. Som en jämförelse har One.com en bandbredd på 2x2 Gigabit (2x2 miljarder bit) för servrarna, och i allmänhet bestäms hastigheten som data kan överföras i av den långsammaste parten.

När du skickar ett e-postmeddelande skickas en mängd data till en mailserver, vilket är en sorts dator på Internet som ska hantera elektronisk post. Mailservern skickar e-postmeddelandet vidare, vanligtvis till ett antal andra mailservrar innan det når sin slutdestination och landar i mottagarens inkorg. När man besöker en hemsida utbyts också information som mäts som trafik. Hemsidan som besöks skickar data genom besökarens webbläsare till exempel när en bild, ett textstycke eller ett filmklipp laddas.

Att mäta trafik med ett statistikprogram

För att mäta trafiken på en hemsida används ett statistikprogram. Ett statistikprogram registrerar varje litet klick som görs på bilder, länkar och andra delar av sidan. Ett statistikprogram registrerar även vilka hemsidor som besökaren kommer från och vilka sökmotorer och söksträngar som har använts för att generera trafik till sidan.

Bestämd trafikbegränsning eller obegränsad trafik

Många webbhotell har en bestämd gräns på hur mycket trafik en kund får ha på sin hemsida. Man får då ofta betala extra för den mängden trafik som överskrider begränsningen. Anledningen till begränsningen ligger till stor del i att trafikkapacitet på Internet är en resurs på vilken efterfrågan i många år har varit stor, vilket även har haft att göra med bristen på den och de efterföljande kostnaderna. Hos One.com får du dock fri trafik och du kommer med andra ord aldrig att få en separat räkning för trafiken till din sida. När den låga, fasta årsavgiften är betald har du fri trafik till webbutrymmet.

Att hotlinka och bädda in

Eftersom trafik är en resurs med stor efterfrågan flödar kreativiteten när det kommer till att komma på sätt att nyttja bandbredd på ett otillåtet sätt. En vanligt metod är så kallad hotlinking. Hotlinking handlar om att låna innehåll, och då även trafik, från en annan sida genom att ladda den genom din egen hemsida. När du hotlinkar påverkas inte bandbredden hos ditt eget webbhotell, utan det är hemsidan man hotlinkar till som påverkas. Om det handlar om stora filer och många besökare kan det snabbt bli en stor trafikbelastning för hemsidan i fråga. Detta kan hos många webbhotell leda till extra trafikkostnader för hemsidan eller i värsta fall nedstängning av kontot.

Hotlinking kan dock förebyggas och undvikas med små tekniska trick, till exempel genom att man redigerar filen ".htaccess" på webbutrymmet. Det är i sig inget fel att länka till filer på andra människors hemsidor. Det är till och med en tjänst som många företag erbjuder. Om du till exempel vill visa ett långt filmklipp på din sida är det vanligt att man laddar upp filen hos YouTube eller liknande, för att sedan bädda in filmen på din hemsida. I praktiken görs detta genom att man lägger in en så kallad embed-kod som leverantören för videotjänsten gör tillgänglig. Detta är ett exempel på fullt tillåten hotlinking.

Läs mer: Hotlinking - Wikipedia

Optimera trafiken till din hemsida

Många ställer sig frågan: Hur kan jag locka fler besökare och öka trafiken till min hemsida? Det kan finnas många anledningar, exempelvis ekonomiska, eftersom du vill tjäna mer pengar på klick på dina annonser. Eller så kanske du bara vill ha fler läsare på din blogg.

Det finns inget enkelt svar på frågan, och det finns ingen standardlösning. Konkurrensen om besökare är hård, speciellt inom områden där det finns starka ekonomiska motiv för sökmotoroptimering.

Det går överlag att säga att innehåll av hög kvalitet är en bra början för att bli populär på Internet. Detta kan vara innehåll på sidan i sig eller i ett nyhetsbrev som skickas ut till de som prenumererar. Innehållet måste vara relevant med avseende på målgruppen som du vill locka till sidan. Innehållet bör även vara unikt och uppfattas som värdefullt för målgruppen för att kunna bidra till mer trafik.

Google AdWords

Hälften av trafiken till en hemsida kommer ofta från resultat i sökmotorer och det är fördelaktigt att få andra sidor att länka till din. Länkar från kvalitetssidor ger dig bättre placering i sökmotorerna och resulterar alltså i mer trafik.

Det finns dessutom olika sorters marknadsföring som du till en kostnad kan använda. Ett alternativ är Google AdWords. Hos One.com får alla kunder en kupong för Google AdWords-annonsering.

Liknande produkter:

Statistik
Webbhotell
Google AdWords

Produkt

Läs mer om våra tjänster genom att klicka på ett av objekten nedan:
PHP
MySQL
Webbhotell
Trafik
Galleri
Hemsideprogram
Hemsida
Blogg
Google AdWords
FTP
Backup
Statistik
Chattsupport
E-post
Bix
1-klicksinstallation av WordPress