Hem Produkt

Bli expert på dina besökare med statistik

One.coms statistik är ett avancerat och användarvänligt verktyg för att analysera och optimera hemsidor för att nå den bästa användarupplevelsen och höga besökssiffror. Det grafiska gränssnittet visar dig bl.a. besökarantalet, vart dom kommer ifrån och hurmycket tid dom spenderade på din hemsida.

Statistik hos One.com ger dig tillgång till följande:

Grafisk visning av statistik
Tabellvisning av statistik
Hits, visits, referrers

Statistik hos One.com

Statistik gör det möjligt att mäta trafik för en hemsida på ett objektivt och systematiskt vis. Ett webbutrymme hos One.com innehåller ett statistikprogram som ger god insikt till alla nyckeltal för ett webbutrymme. Statistiken hittar du genom att logga in på webbutrymmets kontrollpanel och klicka på ikonen.

Läs och förstå din statistik.

För att kunna förstå din statistik är det användbart att kunna de olika termerna som används för de flesta statistikprogrammen, inklusive Statistik från One.com. One.com erbjuder alla kunder en anpassad version av analysprogrammet ModLogan som visar innehållet i webbutrymmets loggfiler på en lättläst och användarvänlig HTML-sida.

Hits och Files

En hit är en förfrågan från webbläsare för en fil på din hemsida. Alla besök på en hemsida genererar förfrågningar om filer och alla dessa förfrågningar registreras som "hits". Därför kan en hit täcka förfrågningar om HTML-sidor, bilder och allehanda filer. Till exempel resulterar en sida i HTML som består av text och två bilder i tre hits, en för sidan i sig och två för bilderna.

De flesta förfrågningarna resulterar i svar från webbservern, antingen i form av en HTML-sida, bilder, ljud etc. Sådana svar registreras som "files", dvs att "files" kan definieras som utgående svar på en förfrågan.

Pages och Visits

"Pages" är de HTML-dokument som visas. Detta inkluderar inte komponenter som sidan är byggd av, så som bilder. För att registreras i statistikprogrammet som "pages" måste filändelsen vara ".htm" eller ".html". Detta gör att "pages", eller "pageviews" som det också kallas, är en mer tillförlitlig indikator på din hemsidas popularitet.

"Visits" visar hur många besökare din sida har haft. Varje gång en förfrågan skickas till ditt webbutrymme börjar statistikprogrammet räkna utifrån tidpunkten då besökarens IP-adress senast gjorde en förfrågan. Är denna tidsperiod längre än 30 minuter kommer förfrågan att räknas som en ny "visit".

Sites och Referrers

Varje förfrågan för webbutrymmet kommer från en hemsida som kan refereras till via namn eller IP-adress. Alla dessa förfrågningar registreras av statistiken. Fältet "Hosts" visar hur många unika IP-adresser som har gjort förfrågningar i den tillämpade perioden.

Siffran visar inte antalet individuella besökare då det inte är möjligt med en sådan statistikberäkning baserat på en HTTP-logg av standardtyp. Däremot kan siffran i "Hosts" ses som en ungefärlig beräkning av antalet individuella besökare.

"Referrers" berättar vilka sidor som via länkar ger besökare till din hemsida. När en besökare kommer till din hemsida genom att klicka på en länk så skickar besökarens webbläsare automatiskt information om vilken sida besökaren kommer från. Denna hänvisning kallas för "referrer" i statistiken. En hänvisande länk registreras endast i statistiken om länken ifråga har blivit klickad på. "Direct Request" betyder att besökaren har skrivit in domännamnet i webbläsaren.

Visit Duration, Extensions och Kbytes

"Visit Duration" berättar hur mycket tid som tillbringats på sidan och "View Duration" berättar hur mycket tid som tillbringats på de individuella sidorna.

"Extensions" specificerar vilka filtyper som har visats medan "Hosts" specificerar vilken host besökaren kommer från. "Countries" specificerar från vilket land besökaren kommer.

Fältet med "Kbytes" visar mängden data i KB som har skickats från webbutrymmet. Observera att 1 kilobyte är samma som 1024 bytes. "Requested URLs" är sidor som har fått förfrågningar på webbutrymmet.

Besöksstatistik är ett vanligt diskussionsämne bland webmasters och en av de vanligaste punkterna är "unik besökare". Även om du leds att tro att statistik är en exakt vetenskap så finns en mängd åsikter om vad en "unik besökare" egentligen är. Ett exempel är hur lång tid det får gå mellan besöken till hemsidan innan en besökare kan räknas som unik besökare på nytt.

Google Analytics-statistik

Det vanligaste statistikprogrammet som är gratis är Google Analytics. Google Analytics är ett avancerat statistikprogram som är gratis och användarvänligt. Det kan kombineras med annonsprogrammet Google AdSense som är för ägare av hemsidor och Google AdWords som riktar sig till annonsörer.

Statistiken i Google Analytics fungerar genom en liten javascript-fil som du sätter in på din hemsida. Google Analytics är särskilt användbart om du till exempel har en webbshop och du vill analysera hur du kan öka din försäljning. Ett statistikprogram kan också användas för att optimera hur du strukturerar sättet man navigerar på hemsidan.

Läs mer: Du kan hitta mer information och registrera dig gratis för Google Analytics här.

Besöksräknare

Det finns även alternativa och enklare program som räknar besökare, de så kallade besöksräknarna. Site Meter är till exempel en mycket populär räknare. Det kan vara en fördel att kombinera flera statistikprogram och besöksräknare för att få en mer precis siffra.

Liknande produkter:

Trafik

Produkt

Läs mer om våra tjänster genom att klicka på ett av objekten nedan:
PHP
MySQL
Webbhotell
Trafik
Galleri
Hemsideprogram
Hemsida
Blogg
Google AdWords
FTP
Backup
Statistik
Chattsupport
E-post
Bix
1-klicksinstallation av WordPress