Hjem Guider & FAQ
print

Sette opp Microsoft Outlook 2003

Bruker du Mac eller har en nyere versjon av Outlook?
Sjekk ut guidene for ditt oppsett på våre supportsider.

Åpne Outlook, velg Tools og klikk E-mail Accounts

Velg mailkontoer i MS Outlook.

Velg Add a new e-mail account

Legg til ny mail konto.

Klikk Next

Klikk neste.

Velg IMAP og klikk på Next

Bruk av IMAP server for innkommende mail i MS Outlook.

Inntast Your Name og E-mail address

Skriv inn brukerinformasjon for å sette opp mailkontoen i MS Outlook.

For Incoming mail server (IMAP), skriv inn imap.one.com, example.com er ditt domene hostet av One.com.
For utgående (SMTP) server, skriv inn send.one.com

Skriv inn IMAP og SMTP opplysningene for mailkontoen i MS Outlook.

Inntast E-mail address i kontonavn og inntast Passord, som du har opprettet og valgt i kontrollpanelet
(se guiden Opprett E-mail konto).

Skriv inn mailadressen og passordet for mailkontoen i MS Outlook.

Oppsetning av SMTP server i Outlook

Klikk More settings

Konfigurering av SMTP server i MS Outlook.

Velg Outgoing Server og marker My outgoing server (SMTP) requires authentication og klikk OK.

Den utgående serveren krever godkjenning.

Klikk Next

Klikk neste.

Klikk Finish

Avslutt oppsettet av en mailkonto i Microsoft Outlook.

Velg Advanced. I Outgoing mail (SMTP) (utgående post) taster du inn 465 og velger This server requires an encrypted connection (SSL).

I Incoming mail (IMAP) (innkommende post) tast inn 993 og velg This server requires an encrypted connection (SSL).

Konfigurering av SMTP port nummer i MS Outlook med One.com.

Klikk OK

Klikk for å lagre dine innstilinger.