Oppsett i Mail OS X

Fra menylinjen, klikk på Mail, og så klikk på Preferences.

Klikk på Innstillinger

Klikk på Accounts i toppen av det nye vinduet.

Klikk på + ikonet nede til venstre av vinduet.

Klikk på pluss-ikonet nede til venstre

Utfyll feltet Full Name. Navnet du skriver her vil vises hos mottakeren.

Utfyll feltet Email Address. Dette er den mailadresse du har opprettet i One.com Kontrollpanelet.

Utfyll Password feltet. Dette er passordet som du opprettet ved opprettelse av mailadressen i One.com Kontrollpanelet. Klikk på Continue.

Velkommen til Mail

Fra menyen Account Type, velg IMAP.

Skriv en beskrivelse i feltet Description, som vil hjelpe deg å gjenkjenne kontoen.

I feltet Incoming Mail Server, skriv imap.one.com.

Skriv inn din mailadresse i feltet User Name, og ditt passord i password feltet.

Klikk på Continue.

Innkommende mailserver

Sjekk at Use Secure Sockets Layer (SSL) er markert, og at Password er valgt fra Authentication nedtrekkslisten. Klikk på Continue.

Innkommende mailsikkerhet

Skriv en beskrivelse i Description feltet som vil hjelpe deg å gjenkjenne kontoen.

I feltet Outgoing Mail Server skriv send.one.com. Vær sikker på at Use only this server er markert.

Sjekk at Use Authentication er markert. Skriv din mailadresse i User Name feltet, og ditt passord i Password feltet. Klikk på Continue.

Utgående mailserver

Sjekk om opplysningene dine er korrekt. Hvis de er, så forsikre deg om at Take account online er markert, og klikk på Create.

Konto oppsummering

Gå tilbake til Accounts skjermbildet ved å klikke på Mail, Preferences, Accounts.

Konto informasjon

Fra nedtrekkslisten Outgoing Mail Server (SMTP), velg Edit SMTP Server List.

Endre SMTP server listen

Kontroller at Server Name send.one.com er valgt og klikk på fanen Advanced. Velg Use custom port, og utfyll 465.

Sjekk at Authentication er satt til Password og at User Name er din mailadresse. Password er det du slev valgte, når du opprettet din konto i kontrollpanelet. Klikk på OK og lukk Accounts skjermbildet.

Du har nå satt opp din mailkonto i OS X Mail.

Sjekk at Use Secure Sockets Layer (SSL) er markert, og at Password er valgt fra Authentication nedtrekkslisten. Klikk på Continue. Sjekk at IMAP Port er 993 og at Use SSL er markert. Du finner disse innstillingene under fanen Advanced.

Kontoinformasjon