Oppsett av mail på iPhone/iPad/iOS

Trykk på Settings og trykk på Mail, Contacts, Calendars.

Kom i gang med å sette opp mail på din iPhone eller iPod Touch ved å trykke på Settings.

Trykk på Add Account....

Trykk på Add Account.

Trykk på Other.

Trykk på Other.

Velg Add Mail Account.

Velg Add Mail Account.

Skriv inn ditt navn i Name.

Skriv inn din mailadresse i Email f.eks. name@example.com, der example.com er ditt domene som hostes av One.com.

Password er passordet du valgte for mailkontoen i kontrollpanelet.

Skriv inn en beskrivelse i Description f.eks. name@example.com.

Trykk på Next.

Skriv inn ditt navn

Sørg for at IMAP er markert.

Marker IMAP.

I Incoming Mail Server skriv imap.one.com som Host Name.

Skriv inn hele din mailadresse som User Name f.eks. name@example.com.

Skriv inn passordet du har valgt for mailkontoen i kontrollpanelet, i feltet Password.

Skriv inn detaljer for innkommende mailserver.

I Outgoing Mail Server skriver du send.one.com som Host Name.

Skriv inn hele din mailadresse som User Name f.eks. name@example.com.

Skriv inn passordet du opprettet i kontrollpanelet i Password-feltet og trykk på Next.

Vær oppmerksom på at selv om at det i feltet står Optional, skal det utfylles.

Skriv inn detaljer for utgående mailserver.

Trykk på Save igjen.

Trykk på Save igjen.

Trykk på mailkontoen du akkurat har opprettet.

Trykk på mailkontoen som du har opprettet.

Trykk på Account-feltet.

Trykk på Account-feltet.

Trykk på SMTP under Outgoing Mail Server.

Trykk på SMTP i Outgoing Mail Server-feltet.

Trykk påsend.one.com i feltet Primary Server.

Trykk på infoen i Primary Server-feltet.

I Host Name skriv send.one.com.

Skriv inn hele din mailadresse som User Name f.eks. name@example.com.

Skiv inn ditt passord i Password.

Use SSL skal stå som ON.

Authentification skal være Password.

Som Server Port skal du bruke port 465. For å bekrefte informasjonen, trykk på Done og så Account.

Skriv inn detaljer for Outgoing Mail Server igjen.

Gå ned til Use SSL i Incoming Settings, og innstill denne til ON.

Slide Use SSL til OFF.

Use SSL er nå innstilt til ON.

Use SSL er nå innstilt til OFF.

Neste steg er å synkronisere Mailbox Behaviors med serveren, for å sikre at dine mails blir lagret både på enheten og på serveren.

Trykk på Drafts Mailbox.

Synkroniser Mailbox Behaviors.

Trykk på Drafts under On the Server-feltet. Gå tilbake ved å trykke på Advanced, og gjør det samme for de andre postboksene. Sent Mailbox skal være satt til Sent i On the server-feltet, og Deleted Mailbox skal være satt til Trash i On the server-feltet.

For å fullføre oppsetningen, trykk på Account og Done.

Trykk på Draft

Gratulerer, du har nå satt opp din One.com mailkonto på din iOS enhet.