Opprett en mailkonto

Logg på kontrollpanel, velg Mail-administration

Velg Mail-administrasjon i Kontrollpanelet.

Klikk Ny konto

Klikk Ny konto for å opprettte en ny mailkonto.

Inntast ønsket Adresse på din mailkonto (ønske etter eget valg), og inntast ønsket Passord (ønske etter eget valg), og klikk Lagre

Skriv inn den ønskede mailadressen og et passord.