Mailadministrasjon

Følgende guider viser til mailadministrasjonen dersom annet ikke er forklart. For å finne Mailadministrasjon, logg inn på kontrollpanelet og velg Mailadministrasjon.

Lær hvordan du kan opprette en mailkonto.

I Kontrollpanelet velg E-post Administrasjon.

Endre passord på mailen

For å endre passord på mailen din, finn e-mailadressen i listen og klikk Rediger.

Endring av passord for din mailkonto.

Tast inn det nye passordet ditt i de tomme feltene og klikk på Lagre.

Endre passord og mail videresending for mailkontoen.

Slette en mailadresse

For å slette en mailadresse, finn adressen i listen og klikk på Slett.

Slett en mailadresse ved å fjerne den fra listen over mailkontoer.

Bekreft deretter slettingen ved å klikke på Godkjenn.

Godkjenning vil slette kontoen og alle mailadresser lagret på kontoen.

NB!: Når du sletter en mailkonto vil alle lagrede mailer på denne kontoen bli slettet.

Videresende mailer

For å videresende mailer, finn mailen du ønsker å videresende fra listen og klikk Rediger.

rediger kontoinnstillinger for å videresende mails.

Klikk på Ja under Ønsker du at e-post skal videresendes til andre e-postkontoer?

Velg videresending av mails til andre mailkontoer.

Skriv deretter inn mailaddressen du ønsker å videresende til, og klikk på Neste.

Skriv mailadressen du ønsker å videresende til.

Gjenta dette for hver mailadresse du ønsker å videresende til, klikk deretter på Lagre.

Alle de videresendte adressene er vist i listen.

Note: Når du videresender mailer vil de mailer som videresendes bli lagret i den mailboksen som blir sendt fra

Videresende mailer uten å lagre en kopi

For å videresende mailer fra en mailadresse uten å lagre en kopi på serveren, opprett en Alias (se neste kapittel).

Alias

Et alias er en e-postadresse som har som formål å videresende mailer. Dette betyr at ingen mailer blir lagret i aliasens innboks.

For å sette opp et alias klikk Nytt alias.

Oppsett av en alias mailadresse.

Tast inn en ny mailaddresse som du velger selv.

Opprett et alias ved å skrive inn navnet på kontoen.

Tast deretter inn mailaddressen som du ønsker å videresende til, og klikk på Neste.

Skriv mailadressen du ønsker å videresende til.

Gjenta dette for hver enkelt mailadresse du ønsker å videresende til, og klikk deretter på Lagre.

Alle videresendinger for domenet er vist i listen.

Redigere et alias

For å legge til eller fjerne mailadresser fra videresendingslisten, marker adressen i listen og klikk på Rediger.

Endringer på et alias kan gjøres via listen over alias.

Klikk deretter på Fjerne for å slette en adresse fra listen, eller tast inn en mailadresse og klikk Neste.

Fjerning eller opprettelse av en alias mailadresse er gjort med et klikk.

Klikk på Lagre når du er ferdig.

Siste trinn er å lagre endringer i innstillingene for videresending.

Slette et alias

For å slette et alias, marker den i listen og klikk på Fjerne.

Fjerning av et alias fra listen vil slette aliaset.

Bereft deretter slettingen ved å klikke på Bekrefte.

Klikk Godkjenn for å bekrefte sletting av alias.

NB!: Å slette et alias vil ikke ha innvirkning på lagrede mailer eller på de mailadresser som aliasen videresender til.

Catch-all address

En Oppfangingsaddresse er en mailadresse på domenet ditt som mottar alle mailer som blir sendt til en ikke-eksisterende mailkonto på ditt domene. Dette betyr at en slik adresse vil motta mye spam. Dette må du vurdere om du trenger, og dersom du er i tvil bør du ikke aktivere en slik addresse.

For å sette opp en oppfangingsadresse velger du Bruk den følgende adresse som catch-all.

Velg en adresse som skal være catch-all adresse.

Tast inn den mailadressen du ønsker å bruke som oppfangingsadresse (dette å være en allerede eksisterende adresse på domenet ditt) og klikk Oppdatere.

Oppdatering av innstillingene vil gjøre den innskrevne adressen til catch-all adressen.

Virus & Spam

For å lære hvordan du kan konfigurere virus- og spamfilter kan du følge denne guiden: konfigurere virus- and spamfilter.

Konfigurer virus- og spamfilter.

Logge inn på webmail

For å lære hvordan du kan logge deg inn på webmailen kan du følge denne guiden: Logge på webmail.

Innlogging til webmailen er beskrevet i vår guide.

Oppsett av mailklient

Du kan sette opp mailkontoen du opprettet i kontrollpanelet på en rekke mailklienter. Under ser du en oversikt over guider til de mest populære programmene:

Microsoft Outlook
Windows Phone
Thunderbird
Mail OS X
iPhone/iPad/iOS