Konfigurer ditt virus- og spamfilter

Virus- og spamfilteret kan brukes av en administrator eller en gjestebruker med disse rettighetene. Dette eksempelet viser hvordan du setter det opp som administrator.

Åpne www.one.com, velg Control Panel (Kontrollpanel).

Velg kontrollpanel for å konfigurere virus og spamfilter.

Inntast Domain (Domene) og Password (Passord), og klikk Log on (logg på)

Logg inn i kontrollpanelet for å få tilgang til virus og spaminnstillingene.

Velg Virus & Spam

Klikk på Virus & Spam ikonet i kontrollpanelet.

Velg e-postadresse som skal redigeres og klikk Edit (Rediger)

Velg mailadressen som du ønsker å justere virus og spam beskyttelse for.

Innstill Virus & Spamfilter og klikk på Save (Lagre)
(Hjelp og forklaringer finnes på siden)

Definer dine ønskede innstillinger for virus og spamfilteret.