Hjem Guider & FAQ
print

PHP-konfigurasjon

For å komme inn på "avanserte innstillinger"-seksjonen klikker du på dette ikonet i kontrollpanelet:

Få tilgang til PHP konfigurasjon i ditt Kontrollpanel.

Merk deg at det går opp til 15 minutter før endringene trer i kraft.

PHP-feilmeldinger

Som standard vises ikke feilmeldingene i PHP-applikasjoner. Klikk på On og deretter Update, dersom du ønsker at feilmeldingene skal vises på websiden din; dersom du ikke ønsker det klikker du på Off og deretter Update for å oppdatere.

Velg om du ønsker at PHP feilbeskjedene skal vises på din webside.