Administrer dine DNS-innstillinger

Hva er DNS?

DNS er en forkortelse for Domene Navn System. Hovedsaklig er det en protokoll for videresending av ditt domene eller deler av det, til et annet sted. For eksempel kan du videresende til en annen server, IP-adresse, et annet domene eller mailserver. Du kan administrere DNS innstillingene i Kontrollpanelet.

Videresende et domene til en annen IP-adresse (A record)

En A record blir brukt til å videresende et (sub)domene til en IP-adresse. For å kunne videresende ditt domene som hostes av One.com til IP-adresse du har mottatt, skal du gjøre noen endringer i ditt webhotells Kontrollpanel. Logg inn på ditt Kontrollpanel på www.one.com og klikk DNS Advanced.

Klikk på DNS Avansert ikonet

Kryss av boksen for Advanced web DNS settings (Avanserte web innstillinger)

Klikk Update (Oppdatere)

Klikk på Oppdatere knappen

Under Standard web DNS settings, deaktiver følgende records:

example.com og www.example.com

hvor example.com er ditt domene som hostes av One.com.

Dette er topp og bunn record i listen:

Deaktiver standard web DNS innstillinger

Klikk Approve for å bekrefte.

Godkjenn denne innstillingen

Under Personal web DNS settings, opprett de to nye records ved å begynne med www.example.com

I den venstresilte boksen, skriv www

I nedtrekksmenyen i midten, velg A

I den høyrestilte boksen, skriv IP-adressen du har mottatt, for eksempel 127.0.0.1

Skriv inn Ip-adressen

Klikk Add DNS setting (Legg til DNS innstilling)

Klikk for å legge til DNS innstillinger

Den første nye record er nå ferdig.

For den andre record, la den venstrestilte boksen være blank.

I den midtre nedtrekksmenyen velger du A

I den høyrestilte boksen, skriv inn IP-adressen du har mottatt igjen, for eksempel 127.0.0.1

Til sist klikker du på Add DNS setting

Legg til en annen DNS record

Du har satt opp ditt domene til å videresende dets trafikk tuil ditt eksterne webhotell. Det vil gå minst 90 minutter før disse endringen trer i kraft.

DNS videresendingen er fullført.

Når du ønsker å bruke standard DNS innstillinger for domene som hostes av One.com, klikker du bare på Reset Web DNS (Tilbakestille Web-DNS). Dette vil tilbakestille innstillingene til standard innstillinger.

Tilbakestill Web DNS

Videresende et domene ved bruke av CNAME

CNAME er et IP-alias som er nyttig dersom du ønsker å videresende mange navn (for eksempel subdomener) til samme IP-adresse. CNAME binder et navn til A-record. Istedet for å opprette flere A-records, kan du opprette CNAMEs som er bundet til en A-record. Fordelen med CNAME er at dersom du må endre IP-adressen for din server, er alt du trenger å endre IP-adressen for A-record for så i tillegg endre IP-adressen for CNAMES.

For å kunne videresende ditt domene som hostes av One.com til et CNAME, må du gjøre noen endringer i ditt webhotells Kontrollpanel. Logg på ditt Kontrollpanel på www.one.com og klikk DNS Advanced.

Klikk på DNS Avansert ikonet

Kryss av for Advanced web DNS settings (Avanserte web innstillinger)

Klikk Update (Oppdatere)

Klikk på Oppdatere knappen

Under Standard web DNS settings, deaktiver følgende to records: example.com og www.example.com

Hvor example.com er ditt domene som hostes av One.com.

Dette er topp og bunn record i listen:

Deaktiver standard web DNS innstillinger

Klikk Approve for å bekrefte.

Godkjenn denne innstillingen

Under Personal web DNS settings, opprett de to nye records ved å begynne med www.example.com

I den venstrestilte boksen, skriv www

I nedtrekksmenyen i midten, velg CNAME

I den høyrestilte boksen, skriv det CNAME du har mottatt (eller opprettet), for eksempel cname.domain.com.

Skriv inn CNAME

Klikk Add DNS setting

Den første nye record er nå ferdig.

CNAME record er opprettet

For den andre record, lar du den venstrestilte boksen være blank.

I den midtre nedtrekksmenyen velger du Web forward

I den høyrestilte boksen, skriv inn ditt domene med www. for eksempel: www.example.com

Til sist klikk Add DNS setting

Et CNAME blir brukt for www.example.com, og en web videresending blir brukt for example.com.

Sett opp web videresending for ditt domene

Du har nå satt opp ditt domene til å sende dets trafikk videre til ditt eksterne webhotell. Det tar minst 90 minutter før disse endringene trer i kraft.

Web videresending og CNAME er ferdig.

Når du ønsker å bruke standard DNS innstillinger for ditt domene som hostes av One.com, klikker du bare på Reset Web DNS (Tilbakestill Web-DNS).

Tilbakestill Web DNS

Videresend et domene ved å bruke Web forward eller et Web alias

Et Web forward blir brukt for å redirecte besøkere fra et domene til et annet. For eksempel hvis du oppretter et web forward fra example.com til anotherdomain.com, alle som skriver example.com vil bli redirected til anotherdomain.com automatisk.

Et web alias gjør det samme, bortsett fra at URL’en i browseren vil fortsatt være example.com, mens det viste innholdet ville være fra anotherdomain.com.

For å kunne videresende ditt domene som hostes av One.com ved å bruke web forward eller en web alias, må du gjøre noen endringer i ditt webhotells Kontrollpanel. Logg på ditt Kontrollpanel på www.one.com og klikk DNS Advanced.

Klikk på DNS Avansert ikonet

Kryss av boksen for Advanced web DNS settings (Avanserte web innstillinger)

Klikk Update (Oppdatere)

Klikk på Oppdatere knappen

Under Standard web DNS settings, deaktiver følgende to records: example.com og www.example.com

example.com som er ditt domene som hostes av One.com.

Dette er topp og bunn record i listen:

Deaktiver standard web DNS innstillinger

Klikk Approve for å bekrefte.

Godkjenn denne innstillingen

Under Personal web DNS settings, opprett de to nye records som begynner med www.example.com, hvor example.com er ditt domene som hostes av One.com.

I den venstrestilte boksen, skriv www

I nedtrekksmenyen i midten, velg Web forward eller Web alias.

I den høyrestilte boksen, skriv inn domenenavnet du ønsker å videresende ditt domene til, i dette eksempelet domain.com.

Klikk Add DNS setting

Den første nye record er nå ferdig.

Velg Web alias eller Web forward for den første record

For den andre record, la den venstrestilte boksen være tom.

I nedtrekksmenyen i midten, velg Web forward eller Web alias.

I den høyrestilte boksen, skriv inn domenenavnet du ønsker å videresende ditt domene til, i dette eksempelet domain.com.

Til sist klikk Add DNS setting

Velg Web alias elelr Web forward den andre record

Du har nå satt opp ditt domeen til å sende dets trafikk videre til ditt eksterne webhotell. Det vil gå minst 90 minutter før disse endringene trer i kraft.

Web forward eller Web alias oppsetningen er ferdig

Når du ønsker å benytte standard DNS innstillinger for ditt domene som hostes av One.com, klikker du bare på Reset Web DNS (Tilbakestille Web-DNS). Dette vil tilbakestille alle innstillingene til standard innstillinger.

Tilbakestill Web DNS

Endre MX Records (Mail DNS)

En MX-record er et mail DNS verktøy. Endring av MX-records er relevant dersom du ønsker å bruke din egen mailserver, som for eksempel Microsoft Exchange Server. I dette eksempelet antar vi at du har din mailserver på IP-adressen 123.123.123.123.

For å kunne endre MX-records må du gjøre noen endringer i ditt webhotells Kontrollpanel. Logg på Kontrollpanelet via www.one.com og klikk DNS Advanced (DNS Avansert).

Klikk på DNS Avansert ikonet

Kryss av for Advanced web DNS settings (Avanserte webinnstillinger)

Klikk Update (Oppdatere)

Klikk på Oppdatere knappen

Under Advanced web DNS settings, opprett en ny record kalt mail

I den venstrestilte boksen, skriv mail

I nedtrekksmenyen i midten, velg A

I den høyrestilte boksen, skriv in den gjeldene IP-adressen, for eksempel 123.123.123.123

Sett opp web videresending for ditt domene

Klikk på Switch to Mail DNS settings.

Bytt til Mail DNS innstillinger

Velg Setup different mail servers (advanced) og klikk på Update (Oppdatere).

Sett opp forskjellige mail servere

Klikk Approve for å fortsette oppsetningen av tilpassede mailservere.

Godkjenn for å sette opp tilpassede mailservere

I feltet Server, skriv mail.example.com, hvor mail er den nylig opprettede A record og example.com er ditt domene som hostes av One.com.

I Value skriv 10.

Til sist klikker du på Add DNS setting.

Legg til personlige mail DNS innstillinger

Du har nå satt opp din mail til å bruke en tilpasset mailserver. Det vil gå minst 90 minutter før disse endringene trer i kraft.

Dersom du ønsker å bruke en eller flere backup mailservere kan du opprette ytterligere MX-records. De må ha forskjellige verdier, og den med den minste verdien vil forespurt først. Dersom en server ikke svarer, vil den med nest høyest nummer bli foerspurt osv. Ved å bruke verdiene 10, 20, 30 etc., vil det være lett å opprette flere MX-records uten å være nødt til å endre eksisterende MX-records.

Når du ønsker å bruke One.coms mailservere for ditt domene, klikker di bare Reset Mail DNS. Dette vil tilbakestille innstillingene til standard.

Tilbakestill Mail DNS