Webmailkodene virker ikke?

1.

Logg på Kontrollpanelet ditt. Linken til kontrollpanelet finner du øverst oppe i menyen på vår hjemmeside.

2.

I kontrollpanelet oppretter du dine e-mailadresser med tilhørende kodeord.
Det er så disse e-mailadresser og kodeord du bruker til å logge deg inn i webmailen med.

Hvordan endrer jeg mitt mail passord?
Logge på webmail