Min utbyder har lukket for (smtp) port 25

Ja, du har mulighet for å benytte port 2525 eller 587 i stedet.

Se guidene for oppsett av e-post viss du har bruk for mer hjelp.