Hvordan tar jeg backup av databasen?

Følg disse stegene for å ta backup av databasen:

  1. Gå til phpMyAdmin i kontrollpanelet for ditt domene.
  2. Klikk Databases i menyen
  3. Klikk på navnet til databasen du ønsker å eksportere, f.eks. example_com.
  4. Klikk Export.
  5. Velg Custom - display all possible options.
  6. Velg tabellene du ønsker å eksportere.
  7. Gå ned på siden og velg Add DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT statement under Object Creation options.
  8. Klikk Go.

De eksporterte tabellene er nå lagret i en fil med navnet example_com.sql som du kan importere i en annen database .