Hvordan ser PHP connection string ut til databasen?

$db=mysql_connect("dittdomene.no.mysql", "brukernavn", "passord"); mysql_select_db("database", $db);