Hvordan konfigurerer jeg virusfilteret?

For å aktivere filteret for din konto:

  1. Logg på Kontrollpanelet via www.one.com.
  2. Klikk Virus & spam
  3. Klikk Rediger for den konto du ønsker å aktivere filteret for.
  4. Velg under Virusfilter.

Filteret oppdateres hver time, og kan enten være slått på eller av. Virus er en økende trussel, så vi anbefaler alle våre kunder å alltid ha virusfilteret aktivert.

Merk: Administrasjon av filtre krever en e-postkonto.
Konfigurer ditt virus- og spamfilter
Hvordan oppretter jeg en e-postkonto?