Hvordan konfigurerer jeg spamfilteret?

Vårt spamfilter arbeider med et straffepoengsystem. Hvis du slår spamfilteret på vil alle dine mails få poeng etter hvor spam-lignende de er. Et høyt antall poeng betyr at det sannsynligvis er spam.

Hvis en e-mail oppnår flere poeng end warning level blir emnefeltet tillagt [SPAM WARNING]. Hvis en e-mail oppnår flere poeng end kill level blir mailen slettet.

Vi anbefaler at spamfiltrene settes til følgende verdier:
Warning-level 6
Kill-level 8

Hvis warning- og kill-level er identiske eller hvis kill-level settes til en verdi under warning-level, vil det aldri motas advarsler, fordi e-mails da vil bli slettet.

For å aktivere spamfilteret for din e-postkonto:

  1. Logg på Kontrollpanelet via www.one.com.
  2. Klikk Virus & spam
  3. Klikk Rediger for den konto du ønsker å aktivere filteret for.
  4. Velg under Spamfilter.
  5. Angi verdiene.
Konfigurer ditt virus- og spamfilter.