Hvordan får jeg tilgang til databasen med phpMyAdmin?

Bruk phpMyAdmin til å få adgang til databasen:

  1. Logg på ditt Kontrollpanel via www.one.com.
  2. Klikk MySQL
  3. Klikk phpMyAdmin

You can find the username and password for your database in the Control Panel under MySQL.