Beheer uw DNS instellingen

Wat is DNS?

DNS is een afkorting voor Domain Name System (Domeinnaam Systeem). Het is een protocol voor het doorverwijzen van een domein of een gedeelte daarvan. U kunt zo bijvoorbeeld doorverwijzen naar een andere server, IP-adres, een ander domein of mailserver. U kunt de DNS instellingen beheren via het Configuratiescherm.

Een domein doorverwijzen naar een ander IP-adres (A record).

Een A-record wordt gebruikt om een (sub)domein naar een IP-adres door te verwijzen. Om uw door One.com gehoste domein door te verwijzen naar een bepaald IP-adres moet u via het Configuratiescherm van uw webruimte bepaalde veranderingen aanbrengen. Log in op uw Configuratiescherm bij One.com en klik op DNS Geavanceerd.

Klik op het DNS Geavanceerd icoon.

Vink het vakje aan voor Advanced web DNS settings (Geavanceerde webinstellingen)

Klik op Update

Klik op de Update knop

Deactiveer de volgende twee records onder Standard web DNS settings (Standaard web DNS instellingen):

example.com en www.example.com

example.com is hierbij uw domein dat door One.com wordt gehost.

Dit zijn de bovenste en onderste records in de lijst:

Deactiveer de standaard web DNS instellingen

Bevestig door op Approve (Goedkeuren) te klikken.

Keur deze instelling goed

Onder Personal web DNS settings maakt u de twee nieuwe records aan met als eerste www.example.com

Typ www in het linkervakje

In het drop down menu in het midden, selecteert u A

Typ in het rechtervakje het door u ontvangen IP-adres in, bijvoorbeeld 127.0.0.1

Typ het ip-adres in

Klik op Add DNS setting (DNS Setting toevoegen)

Klik om een DNS instelling toe te voegen

Het eerste nieuwe record is nu aangemaakt.

Voor het tweede record laat u het linkervakje leeg.

In het drop down menu in het midden, selecteert u A

In het rechtervakje typt u nogmaals het door u ontvangen IP in, bijvoorbeeld 127.0.0.1

Als laatste klikt u op Add DNS setting (DNS Setting toevoegen)

Voeg een extra DNS record toe

U heeft nu uw domein zo ingesteld dat het verkeer naar uw externe webruimte wordt doorgestuurd. Het duurt ten minste 90 minuten voordat deze veranderingen actief zijn.

De DNS forward is voltooid.

Wanneer u de standaard DNS instellingen voor uw One.com domein wenst te gebruiken, klikt u op Reset Mail DNS (Herstel Mail-DNS). Dit zal de standaard instellingen herstellen.

Web DNS herstellen

Een domein forwarden met een CNAME

Een CNAME is een IP-alias, wat nuttig is als u veel namen (bijvoorbeeld subdomeinen) wilt laten doorverwijzen naar hetzelfde IP-address. Een CNAME bindt een naam aan een A-record. In plaats van verscheidene A-records aan te maken kan u CNAMEs aanmaken die aan één A-record gebonden zijn. Het voordeel van een CNAME is dat als u op een bepaald moment het IP-adres van uw server moet veranderen, u enkel het IP-adres van het A-record moet wijzigen om het IP van de CNAMEs ook te veranderen.

Om uw door One.com gehoste domein door te verwijzen naar een CNAME, moet u via het Configuratiescherm van uw webruimte bepaalde veranderingen aanbrengen. Log in op uw Configuratiescherm bij One.com en klik op DNS Advanced (DNS geavanceerd).

Klik op het DNS Geavanceerd icoon.

Vink het vakje Advanced web DNS settings (Geavanceerde webinstellingen) aan

Klik op Update

Klik op de Update knop

Deactiveer de volgende twee records onder Standard web DNS settings (Standaard web DNS instellingen): example.com en www.example.com

example.com is hierbij uw domein dat door One.com wordt gehost.

Dit zijn de bovenste en onderste records in de lijst:

Deactiveer de standaard web DNS instellingen

Bevestig door op Approve (Goedkeuren) te klikken.

Keur deze instelling goed

Onder Standard web DNS settings (Standaard web DNS instellingen) maakt u de twee nieuwe records aan met als eerste www.example.com

In het linkervakje typt u www

Selecteer CNAME in het dropdown menu in het midden

Typ in het rechtervakje de door u ontvangen of aangemaakte CNAME in, bijvoorbeeld cname.domein.com.

Typ de CNAME in

Klik op Add DNS setting (DNS Setting toevoegen)

Het eerste nieuwe record is nu ingesteld.

CNAME record is aangemaakt

Voor het tweede record laat u het linkervakje leeg.

Selecteer Web forward in het drop down menu in het midden

In het rechtervakje, typt u uw domeinnaam in met www. bijvoorbeeld: www.example.com

Als laatste klikt u op Add DNS setting (DNS Setting toevoegen)

Een CNAME wordt gebruikt voor www.example.com en een web forward voor example.com.

Stel een Web forward in voor uw domein

U heeft nu uw domein zo ingesteld dat het verkeer naar uw externe webruimte wordt doorgestuurd. Het duurt ten minste 90 minuten voordat deze veranderingen actief zijn.

De Web Forward en CNAME zijn ingesteld.

Wanneer u de standaard DNS instellingen voor uw One.com domein wenst te gebruiken, klikt u op Reset Web DNS (Herstel Web-DNS). Dit zal de standaard instellingen herstellen.

Web DNS herstellen

Een domein doorverwijzen met een Web forward of Web alias

Een Web forward wordt gebruikt om bezoekers van een domein naar een ander domein door te verwijzen. Als u bijvoorbeeld een web forward instelt van example.com naar otherdomain.com, zal iedereen die example.com intypt automatisch doorverwezen worden naar otherdomain.com.

Een Web alias doet hetzelfde, behalve dat de URL in de browser example.com blijft, terwijl de weegegeven inhoud die van otherdomain.com is.

Om uw door One.com gehoste domein door te verwijzen met behulp van een web forward moet u via het Configuratiescherm van uw webruimte bepaalde veranderingen aanbrengen. Log in op uw Configuratiescherm bij One.com en klik op DNS Advanced (DNS geavanceerd).

Klik op het DNS Geavanceerd icoon.

Tik het vakje aan voor Advanced web DNS settings (Geavanceerde webinstellingen)

Klik op Update

Klik op de Update knop

Deactiveer de volgende twee records onder Standard web DNS settings (Standaard web DNS instellingen): example.com and www.example.com

example.com is hierbij uw domein dat door One.com wordt gehost.

Dit zijn de bovenste en onderste records in de lijst:

Deactiveer de standaard web DNS instellingen

Bevestig door op Approve (Goedkeuren) te klikken.

Keur deze instelling goed

Onder Personal web DNS settings maakt u de twee nieuwe records aan met als eerste www.example.com

In het linkervakje typt u www

In het drop down menu in het midden selecteert u Web forward of Web alias.

In het rechtervakje, typt u de domeinnaam in waarnaar u uw domein wilt doorverwijzen, bijvoorbeeld: domain.com

Klik op Add DNS setting (DNS Setting toevoegen)

Het eerste record is nu ingesteld.

Selecteer Web alias of Web forward voor het eerste record

Voor het tweede record laat u het linkervakje leeg.

In het drop down menu in het midden selecteert u Web forward of Web alias.

In de rechtervakje typt u de domeinnaam in waarnaar u uw domein wilt doorverwijzen, bijvoorbeeld domain.com.

Als laatste klikt u op Add DNS setting (DNS Setting toevoegen)

Selecteer Web Alias of Web forward voor het tweede record

U heeft nu uw domein zo ingesteld dat het dataverkeer naar uw externe webruimte wordt doorgestuurd. Het zal minstens 90 minuten duren vooraleer deze veranderingen worden opgeslaan.

De Web forward of Web alias setup is voltooid

Wanneer u de standaard DNS instellingen voor uw One.com domein wenst te gebruiken, klikt u op Reset Web DNS (Herstel Web-DNS). Dit zal de standaard instellingen herstellen.

Web DNS herstellen

MX Records Aanpassen (DNS mail)

Een MX-record is een DNS mail tool. MX-records veranderen wordt relevant als u uw eigen mailserver wenst te gebruiken, bijvoorbeeld Microsoft Exchange Server. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat uw mailserver het IP-adres 123.123.123.123 heeft.

Om de MX records te wijzigen moet u via het Configuratiescherm van uw webruimte bepaalde veranderingen aanbrengen. Log in op uw Configuratiescherm bij One.com en klik op DNS Advanced (DNS geavanceerd).

Klik op het DNS Geavanceerd icoon.

Tik het vakje aan voor Advanced web DNS settings (Geavanceerde webinstellingen)

Klik op Update

Klik op de Update knop

Maak onder Advanced web DNS settings (Geavanceerde webinstellingen) een nieuw record aan met de naam mail

Typ mail in het linkervakje

Selecteer A in het dropdown menu in het midden

Typ in het rechtervakje het relevante IP, bijvoorbeeld 123.123.123.123

Stel een Web forward in voor uw domein

Klik op Switch to Mail DNS settings (Veranderen naar op Mail DNS instellingen).

Schakel over naar DNS instellingen mail

Selecteer Setup different mail servers (advanced) (Geavanceerde instellingen verschillende mail servers) en klik op Update.

Verschillende mailservers instellen

Klik op Approve (Goedkeuren) om door te gaan met het instellen van de mailservers.

Keur het instellen van standaard mailservers goed

Typ mail.example.comin het vakje Server. mail is uw net aangemaakte A record en example.com is uw domein bij One.com.

Onder Value (Waarde) typt u 10.

Als laatste klikt u op Add DNS setting (DNS Setting toevoegen).

Voeg persoonlijke DNS instellingen voor mail toe

U heeft nu uw email ingesteld om een aangepaste mail server te gebruiken. Het duurt minstens 90 minuten voordat deze veranderingen actief zijn.

Indien u één of meerdere backup mailservers wenst te gebruiken kan u extra MX records instellen. Deze moeten dan verschillende waarden krijgen, degene met de laagste waarde zal als eerste worden opgeroepen. Wanneer een server niet reageert, zal het eerstvolgende hogere nummer worden aangesproken etc. Door de waarden 10, 20, 30 etc. te gebruiken kunt u gemakkelijk nieuwe MX records aanmaken zonder de bestaande MX records aan te hoeven passen.

Wanneer de mailservers van One.com wenst te gebruiken voor uw domein, klikt u op Reset Mail DNS (Herstel Mail-DNS). Hiermee worden alle standaardinstellingen hersteld.

DNS mail herstellen